Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β’ Λυκείου

Θετικών Σπουδών

Μαθήματα

Μαθηματικά Φυσική
Πέντε (5) ώρες Τρεις (3) ώρες

 

Χημεία Ν. Γλώσσα
Δύο (2) ώρες Δύο (2) ώρες

Σύνολο ωρών: Δώδεκα (12) ώρες την εβδομάδα

 

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθήματα

Αρχαία Προσανατολισμού
Πέντε (5) ώρες

 

Ιστορία Ν. Γλώσσα
Μία (1) ώρα Δύο (2) ώρες

Σύνολο ωρών: Οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα