1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Τρεις (3) ώρες Έξι (6) ώρες Τέσσερις (4) ώρες Τρεις (3) ώρες

Σύνολο ωρών: Δεκαέξι (16) ώρες την εβδομάδα

 

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Τρεις (3) ώρες Τέσσερις (4) ώρες Τέσσερις (4) ώρες Πέντε (5) ώρες

Σύνολο ωρών: Δεκαέξι (16) ώρες την εβδομάδα

 

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Τρεις (3) ώρες Τέσσερις (4) ώρες Τέσσερις (4) ώρες Τέσσερις (4) ώρες

Σύνολο ωρών: Δεκαπέντε (15) ώρες την εβδομάδα

 

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τρεις (3) ώρες Πέντε (5) ώρες Τρεις (3) ώρες Τρεις (3) ώρες

Σύνολο ωρών: Δεκατέσσερις (14) ώρες την εβδομάδα