Θερινά Γ ΕΠΑΛ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ν. ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τρεις (3) ώρες Τρεις (3) ώρες

Σύνολο ωρών: Έξι (6) ώρες την εβδομάδα