Οι σχολές και τα τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα

Για ορισμένα Τμήματα ή Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτείται εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική) που αναφέρονται και στο έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης. Πιο αναλυτικά, οι σχολές και τα τμήματα είναι: α) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ / […]