Τα Εξεταστικά Κέντρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα Εξεταστικά Κέντρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Τα εξεταστικά κέντρα