Τα Εξεταστικά Κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

21-04-23 Τα εξεταστικά κέντρα Α) των ειδικών μαθημάτων και Β) των μουσικών μαθημάτων

1. Το έγγραφο με τα εξεταστικά κέντρα των Ειδικών μαθημάτων

2. Το έγγραφο με τα εξεταστικά κέντρα Μουσικών μαθημάτων