ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ

  • Προσφέρουμε πολύτιμες συμβουλές και οδηγίες για την επιλογή κατεύθυνσης (πριν τη Β΄ Λυκείου), τη δήλωση μαθήματος επιλογής (πριν τη Γ΄ Λυκείου) και τη  συμπλήρωση του μηχανογραφικού και τις επαγγελματικές επιλογές των μαθητών μας μετά το τέλος των εξετάσεων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών.
  • Σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και κυρίως μετά το πέρας των εξετάσεων, ειδικοί επιστήμονες καθοδηγούν υπεύθυνα τους μαθητές μας σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και την επιλογή σχολών.
  • Διατηρούμε στενή συνεργασία με τα μεγαλύτερα φροντιστήρια σε όλη την Ελλάδα αλλά και τους γνωστότερους εκδοτικούς οίκους για την ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών αλλά και την έγκαιρη ενημέρωσή μας για κάθε αλλαγή που επιφέρει στο φροντιστηριακό και εκδοτικό τοπίο η εκάστοτε «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση».