Προσθήκη Τμημάτων στο 4ο Πεδίο στις Πανελλαδικές 2023

Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.253/53385/Α5/11-5-2022 υπουργική απόφαση που έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, έγινε τροποποίηση της κατάταξης των Σχολών,των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά

Πεδία, η οποία θα ισχύσει από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023.

Συγκεκριμένα στο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣπροστίθενται τα κάτωθι Τμήματα:

H απόφαση