Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές έτους 2021

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021.

– Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε τριακόσιους δέκα (310) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών σε σαράντα (40). Δηλ. φέτος θα εισαχθούν συνολικά στις Αστυνομικές Σχολές τριακόσιοι πενήντα (350) σπουδαστές έναντι οχτακοσίων (800) την περσινή χρονιά με τη μείωση να ανέρχεται σε ποσοστό 56,25%.
– Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ώρα 15.00 της 02-06-2021.