Πανελλαδικές 2019: Αλλαγές στα Επιστημονικά Πεδία λόγω συγχωνεύσεων ΤΕΙ

Η κατάταξη των νεοϊδρυθέντων Τμημάτων στα αντίστοιχα Επιστημονικά Πεδία

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι δύο υπουργικές αποφάσεις που προβλέπουν αλλαγές στα Επιστημονικά Πεδία λόγω συγχωνεύσεων του ΤΕΙ Ηπείρου και ΤΕΙ Ιονίων Νήσων  με τα  Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Ιονίου, αντίστοιχα.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα μετά την κατάργηση του ΤΕΙ Ηπείρου και του ΤΕΙ  Ιονίων Νήσων και την ίδρυση νέων Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, η κατάταξη των νεοϊδρυθέντων Τμημάτων στα αντίστοιχα Επιστημονικά Πεδία , έχει ως εξής:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 1. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 2. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 3. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 4. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 5. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
 6. ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟ ΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

 1. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 2. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 3. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 4. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 5. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 6. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ- ΤΡΟΦΗΣ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 7. ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
 8. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
 9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 1. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 2. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 4. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 5. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
 6. ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΛΕΥΚΑΔΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
 8. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)  ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

α) Μετάφρασης και Διερμηνείας, με έδρα την πόλη της Ηγουμενίτσας,

β) Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, με έδρα την πόλη της Άρτας και

γ) Μηχανολόγων Μηχανικών με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων,

όπως και των Τμημάτων του Ιόνιου Πανεπιστημίου

α) Εθνομουσικολογίας με έδρα την πόλη του Ληξουρίου,

β) Περιφερειακής Ανάπτυξης με έδρα την πόλη της Λευκάδας και

γ) Τουρισμού με έδρα την πόλη της Κέρκυρας,

καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού και πάντως όχι αργότερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (Α’ 142).