Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων υποψηφίων ΕΠΑΛ

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. έτους 2023

Τα εξεταστικά κέντρα