ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

  • Είναι ολιγομελή, που σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, αποτελούν τις «ιδανικές τάξεις» καθώς αποφεύγεται η απομόνωση που δημιουργούν τα ολέθρια για τόσο δύσκολες σχολές «ιδιαίτερα». Είναι τμήματα στα οποία ο κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαιτερότητα, ενώ συγχρόνως δεν μαθαίνει μόνο από τον καθηγητή του αλλά και από τους συμμαθητές του με τους οποίους ζει τις ίδιες αγωνίες και συνεργάζεται μαζί τους για την τελική επιτυχία.
  • Ηλεκτρονική υποστήριξη στο μαθητή με πλούσιο επιστημονικό υλικό, πρακτικές οδηγίες και καθοδήγηση μέσα από την ιστοσελίδα μας, η οποία θα είναι στο πλευρό μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους.