Οι επιδόσεις των υποψηφίων του 4ου πεδίου τα 3 τελευταία χρόνια infographic