Οι επιδόσεις των υποψηφίων του 3ου πεδίου τα 3 τελευταία χρόνια infographic