Οι επιδόσεις των υποψηφίων του 2ου πεδίου τα 3 τελευταία χρόνια infographic