Οι επιδόσεις των υποψηφίων του 1ου πεδίου τα 3 τελευταία χρόνια infographic