Η Καλοκαιρινή Προετοιμασία θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχημένη πορεία του μαθητή την επόμενη σχολική χρονιά. Τα παιδιά απαλλαγμένα από το βαρύ καθημερινό πρόγραμμα του χειμώνα και το άγχος της βαθμολογίας, εμπεδώνουν πλήρως την ύλη, καλύπτουν τα κενά τους και προετοιμάζονται καλύτερα και ουσιαστικότερα για την επόμενη τάξη.

Οι μαθητές που έχουν παρακολουθήσει τα θερινά τμήματα, ξεκινούν πολύ πιο δυναμικά τη χρονιά τους, είναι σωστά προετοιμασμένοι στα βασικά μαθήματα, ενώ στατιστικά είναι αποδεδειγμένο ότι παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στις τελικές εξετάσεις τους. Οι εγγραφές για την Καλοκαιρινή Προετοιμασία ξεκίνησαν. Τα μαθήματα στα θερινά τμήματα Καλοκαιρινής Προετοιμασίας, αρχίζουν στις 22 Ιουνίου