ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ;

  1. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του φροντιστηρίου είναι ότι υπάρχει πάντα οργάνωση της ύλης σε μαθήματα και συγκεκριμένη ροή έτσι, ώστε στο τέλος της διδακτικής περιόδου να έχει ολοκληρωθεί ένας κύκλος συγκεκριμένης ύλης.
  2. Επίσης, το φροντιστήριο λειτουργεί πλουραλιστικά. Το παιδί θα ακούσει διαφορετικούς και εξειδικευμένους καθηγητές να πραγματεύονται ένα θέμα με διαφορετικές μεθόδους, πράγμα που θα βοηθήσει στην κατανόηση αλλά και στην εμβάθυνση με σαφώς καλύτερο αποτέλεσμα. Άλλωστε σε ομοιογενή τμήματα μαθητών ίδιου επιπέδου, ο μαθητής είναι σε θέση να μάθει όχι μόνο από τον καθηγητή αλλά και από τους συμμαθητές του.
  3. Ο μαθητής λειτουργεί σε συνθήκες ανταγωνισμού και όχι στο «κενό». Παρακινείται δηλαδή όχι μόνο από τον καθηγητή αλλά και από το επίπεδο της τάξης να βελτιωθεί έχοντας συνεχώς ένα μέτρο της απόδοσής του. Ο μαθητής έτσι συγκρίνεται και αυτοπροσδιορίζεται με γνώμονα τους συμμαθητές, με τους οποίους τελικά θα συναγωνιστεί.
  4. Στο φροντιστήριο τα λάθη ούτε επιτρέπονται ούτε συγχωρούνται. Οι διδάσκοντες συνεχώς κρίνονται, δοκιμάζονται και είναι υπεύθυνοι για τη δουλειά τους. Να είστε σίγουροι ότι φροντιστήρια με πείρα ετών, όπως το φροντιστήριο «Ευθύνη», δεν στέκονται τυχαία σε μια δύσκολη αγορά. Στο χώρο των ιδιαιτέρων αντίθετα πλήθος άπειρων καθηγητών πειραματίζονται αδυνατώντας να προσφέρουν στο μαθητή όσα μπορεί να του δώσει ένα έμπειρο, καταξιωμένο και οργανωμένο φροντιστήριο.
  5. Στο φροντιστήριο συνδυάζουμε την ομαδική διδασκαλία και το ιδιαίτερο. Έχουμε την ευχέρεια να ενισχύσουμε τη γνώση του μαθητή, να επιλύσουμε τυχόν απορίες του, να ακυρώσουμε τις ανασφάλειές του και να τον ενθαρρύνουμε εφαρμόζοντας εξατομικευμένη προσέγγιση στις ανάγκες του όποτε θεωρηθεί αναγκαίο είτε από τον ίδιο είτε από τον διδάσκοντα.
  6. Και τέλος πολύ βασικό είναι ότι η διδασκαλία δεν είναι μετάδοση γνώσης. Είναι διαπαιδαγώγηση και κοινωνικοποίηση. Είναι η δημιουργία ανθρώπινων σχέσεων, είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη μιας κοινωνικής προσωπικότητας. Είναι η διαμόρφωση του χαρακτήρα μας και είναι η ρίζα της συμπεριφοράς μας, που πάντα θα μας ακολουθεί. Είναι η ικανότητα συνεργασίας.