Γ΄ Οικονομίας & Πληροφορικής

Πετυχαίνω το στόχο μου, οι κόποι μου ανταμείβονται!

Στη Γ΄ Λυκείου:

  • Καλύπτουμε και αφομοιώνουμε σε βάθος την ύλη.
  • Οργανώνουμε σωστά και μεθοδικά το χρόνο και τη μελέτη μας.
  • Λύνουμε μεγάλο αριθμό ασκήσεων και παραδειγμάτων σε όλα τα τμήματα της ύλης.
  • Εξασκούμαστε με συχνά διαγωνίσματα Προσομοίωσης σε θέματα επιπέδου Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  • Χτίζουμε σιγουριά και αυτοπεποίθηση για τις εξετάσεις καθώς τίποτα δε μας είναι άγνωστο.

 

Μάθημα Ώρες ανά εβδομάδα
Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά ΟΠ 5
Οικονομία ΟΠ 4
Πληροφορική ΟΠ 4

 

 Έναρξη Μαθημάτων: 5 Σεπτεμβρίου 2022

Λήξη Μαθημάτων: Ιούνιος 2023