Εξεταστικά κέντρα υποψηφίων με αναπηρία στα ειδικά μαθήματα

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Τα εξεταστικά κέντρα των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα ειδικά μαθήματα ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για δύο εξεταστικά κέντρα για τα Αγγλικά, το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο, τα Γερμανικά, τα Γαλλικά και τα Ιταλικά. Όσοι εξετάζονται στα Ισπανικά θα εξεταστούν στο Υπουργείο Παιδείας.

Δείτε τη διεύθυνση κάθε εξεταστικού κέντρου στην εγκύκλιο.