ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ – ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ

  • Μας διακρίνει ατέρμονη διάθεση για δουλειά και προσφορά στους μαθητές μας, βαθύτατη αγάπη στο έργο που επιτελούμε και απαράμιλλη αίσθηση ευθύνης απέναντι στη σημασία του στόχου μας: η συμβολή για ένα καλύτερο μέλλον των νέων του νομού μας.
  • Η Μέθοδός μας: Στο φροντιστήριο «Ευθύνη» είμαστε σε θέση να αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχοντας μεθοδεύσει ένα κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών από την Α΄ Λυκείου, στην οποία ο μαθητής θα οικοδομήσει στέρεες βάσεις της γνώσης του, στη συνέχεια στη Β΄ Λυκείου θα εμπεδώσει την ύλη που απαιτείται, ώστε να ξεκινήσει την κρίσιμη τελευταία τάξη χωρίς κενά και τέλος στην Γ΄ Λυκείου όπου ο υποψήφιος θα προετοιμαστεί συστηματικά και μεθοδικά για να φτάσει στην τελική επιτυχία. Η προετοιμασία των μαθητών είναι εγγυημένη, χωρίς πει­ραματισμούς.
  • Τα τμήματά μας είναι ομοιογενή, ώστε μέσα από μια απόλυτα παραγωγική διδακτική ώρα ο μαθητής να αντλεί τη μέγιστη φροντιστηριακή βοήθεια, προκειμένου ο άριστος να εξακολουθήσει να είναι άριστος, ο μέτριος να γίνει άριστος και ο μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες ή κενά να καλύψει τις αδυναμίες του και να ατενίσει το μέλλον του με αισιοδοξία, φιλοδοξία και προοπτική για την επιτυχία.
  • Παρέχουμε εξατομικευμένη, ενισχυτική διδασκαλία για το μαθητή όποτε χρειαστεί να καλύψει προσωπικές απορίες ή μαθησιακές ελλείψεις, προκειμένου να επανενταχθεί στο φροντιστηριακό τμήμα χωρίς προβλήματα και δυσκολίες παρακολούθησης. Σύνηθες συστατικό της μεθόδου μας είναι ο διάλογος, η παιδαγωγική καθοδήγηση και η ψυχική ενίσχυση του μαθητή, προκειμένου να τον ενθαρρύνουμε στην προσπάθειά του και να του αποβάλλουμε κάθε ανασφάλεια ή αβεβαιότητα που θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά στο σκοπό του.