Ένταξη νέων τμημάτων σε Πεδία και Τομείς

Τα δύο νέα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά από το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και θα μπορούν να δηλώσουν οι υποψήφιοι στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο το 2023 εντάσσονται στο 2ο και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο όπως ήταν αναμενόμενο. Πρόκειται για τα τμήματα Αειφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο και το τμήμα Γεωπονίας στο Μεσολόγγι.

Τα τμήματα αυτά μαζί με το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αγρίνιο εντάσσονται στον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑΛ και θα μπορούν να τα δηλώσουν οι υποψήφιοι στο Μηχανογραφικό Δελτίο των ΕΠΑΛ το 2023.

Η Υπουργική απόφαση για το Γενικό Λύκειο

Η Υπουργική απόφαση για το ΕΠΑΛ