ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ

  • Η διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό του φροντιστηρίου μας είμαστε συγγραφείς – καθηγητές, συνεργαζόμαστε στενά με τα μεγαλύτερα φροντιστήρια κι εκδοτικούς οίκους της χώρας και έχουμε πλέον καταξιωθεί στη συνείδηση γονιών και μαθητών για την ποιότητα της διδακτικής και συγγραφικής μας δουλειάς. Γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες που απαιτεί η διδασκαλία μαθητών που θέτουν στόχο την επιτυχία σε σχολές με μεγάλο συναγωνισμό. Αντιμετωπίζουμε κάθε μαθητή μας ως προσωπικότητα ξεχωριστή με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της και τον ενθαρρύνουμε ψυχολογικά, ώστε να αισθάνεται ασφαλής, να αποβάλλει το άγχος του και να πραγματώσει τους στόχους του.

 

  • Επιλέγουμε το διδακτικό προσωπικό με κριτήρια τη διδακτική εμπειρία, την επιστημονική επάρκεια και τη μεταδοτική ικανότητα και συνεργατικότητα με το μαθητή. Το διδακτικό προσωπικό εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο μέγιστο βαθμό στο εκπαιδευτικό του καθήκον
  • Μέλημά μας είναι η συχνή και σε βάθος συνεργασία με τους γονείς για την επίτευξη του κοινού μας στόχου: η πρόοδος των παιδιών μας. Η επικοινωνία αυτή περιλαμβάνει τακτική ενημέρωση για την πρόοδο και τις επιδόσεις των μαθητών, διάγνωση των ενδεχόμενων προβλημάτων και υποδείξεις για άμεση θεραπεία τους. Η αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία καθηγητή, γονέα μαθητή αποτελεί θεμελιακό παράγοντα για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών μας.