ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Πραγματοποιούμε τακτικά τρίωρα διαγωνίσματα, γραπτή εξάσκηση και εφαρμογή όλων όσα έχουν διδαχθεί, ώστε ο μαθητής να «προπονείται» συχνά στο πρότυπο των γραπτών ενδοσχολικών και Πανελλήνιων εξετάσεων και να αποκτήσει την απαιτούμενη πείρα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εξετάσεων αυτών.
  • Παρέχουμε Φροντιστηριακές σημειώσεις, οι οποίες περιέχουν την βαθιά διδακτική μας πείρα και σκοπό έχουν να ανατροφοδοτούν το φροντιστηριακό μάθημα με ασκήσεις και πληροφορίες, να επιλύουν απορίες και αναπληρώνουν τις τυχόν ελλείψεις και ασάφειες των σχολικών βιβλίων. Είναι, άλλωστε, σημαντικό ότι στελέχη του φροντιστηρίου μας έχουν επανειλημμένα συμβολή στη συγγραφή φροντιστηριακών βοηθημάτων που κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα.