Αλλαγή συντελεστών βαρύτητας σε τμήμα από ΕΠΑΛ

Υπουργική Απόφαση

Το τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) του Ιονίου Πανεπιστημίου θα έχει από εδώ και στο εξής τους εξής συντελεστές βαρύτητας: