Αλλαγές σε συντελεστές ΕΒΕ Στρατιωτικών Σχολών

Υπουργική Απόφαση

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναγκάστηκε να αλλάξει τους συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των κενών θέσεων που έμειναν τα δύο τελευταία χρόνια σε κάποιες από αυτές.

Οι νέοι συντελεστές της ΕΒΕ είναι αυτοί που βλέπετε στον πίνακα αλλά και οι παλιοί για να δείτε τη διαφορά.

Η Υπουργική απόφαση