Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

         Ανακαλύπτω την ομάδα προσανατολισμού που θα ακολουθήσω και θέτω τις βάσεις για την επιτυχία!

Πρόγραμμα Σπουδών για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου

Στην Α΄ Λυκείου:

  • Καλύπτουμε όλη την ύλη της Α΄ Λυκείου, καθώς και κενά από προηγούμενες τάξεις.
  • Μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουμε.
  • Δίνουμε έμφαση στα μαθήματα των οποίων η ύλη είναι προαπαιτούμενο για τις επόμενες τάξεις.
  • Μαθαίνουμε να οργανώνουμε το χρόνο μας και τη μελέτη μας, δεξιότητες απαραίτητες για την επιτυχία.
  • Εξασκούμαστε με συχνά διαγωνίσματα Προσομοίωσης σε θέματα επιπέδου Πανελλαδικών Εξετάσεων. Έτσι εξοικειωνόμαστε με τις απαιτήσεις και το κλίμα των Πανελλαδικών.

 

Μάθημα Ώρες ανά εβδομάδα
Ν. Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Αρχαία 2

 

Έναρξη Μαθημάτων: 5 Σεπτεμβρίου 2022

Λήξη Μαθημάτων: Ιούνιος 2023