3ο Πεδίο: Οι προτιμήσεις των υποψηφίων του 2022 σε σύγκριση με το 2021