ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΕΩΝ 2016 & 2017

Δείτε συγκριτικό πίνακα των βάσεων του 2016 και 2017 εδώ